Molls de Carrega

FOTOS molls-de-carrega-am

Molls de càrrega Els Molls de Carrega es composen de Portes Seccionals, Abrics Aïllants, Rampes, Taules o Plataformes Elevadores:   Abric aïllant de lames amb sistema autorretornable. La seva trama téxtil interior i el seu acabat en PVC lel fan resistent al fragament i al esquinçament. Les seves mides estandaritzades abarquen qualsevol tipus de camions.   Les Portes Seccionals s’adapten a qualsevol tipus de construcció. Els seus panells compactes aïllants i la garantía de seguretat en el seu funcionament i apertura ofereixen la màxima flexibilitat en la càrrega i descàrrega.   Rampa electro-hidràulica automàtica construïda amb la màxima elasticitat permesa per adaptarse a la caixa del camió. Equipada amb faldons anticizalla de recorregut telescòpic i bastidor autoportant reforçats.   Taula Elevadora hidràulica per a moll de càrrega y descàrrega, aconseguin qualquevol alçada del camió.

 

 

Molls de càrrega Els Molls de Carrega es composen de Portes Seccionals, Abrics Aïllants, Rampes, Taules o Plataformes Elevadores:   Abric aïllant de lames amb sistema autorretornable. La seva trama téxtil interior i el seu acabat en PVC lel fan resistent al fragament i al esquinçament. Les seves mides estandaritzades abarquen qualsevol tipus de camions.   Les Portes Seccionals s’adapten a qualsevol tipus de construcció. Els seus panells compactes aïllants i la garantía de seguretat en el seu funcionament i apertura ofereixen la màxima flexibilitat en la càrrega i descàrrega.   Rampa electro-hidràulica automàtica construïda amb la màxima elasticitat permesa per adaptarse a la caixa del camió. Equipada amb faldons anticizalla de recorregut telescòpic i bastidor autoportant reforçats.   Taula Elevadora hidràulica per a moll de càrrega y descàrrega, aconseguin qualquevol alçada del camió.

Molls de càrrega Els Molls de Carrega es composen de Portes Seccionals, Abrics Aïllants, Rampes, Taules o Plataformes Elevadores:   Abric aïllant de lames amb sistema autorretornable. La seva trama téxtil interior i el seu acabat en PVC lel fan resistent al fragament i al esquinçament. Les seves mides estandaritzades abarquen qualsevol tipus de camions.   Les Portes Seccionals s’adapten a qualsevol tipus de construcció. Els seus panells compactes aïllants i la garantía de seguretat en el seu funcionament i apertura ofereixen la màxima flexibilitat en la càrrega i descàrrega.   Rampa electro-hidràulica automàtica construïda amb la màxima elasticitat permesa per adaptarse a la caixa del camió. Equipada amb faldons anticizalla de recorregut telescòpic i bastidor autoportant reforçats.   Taula Elevadora hidràulica per a moll de càrrega y descàrrega, aconseguin qualquevol alçada del camió.

Escriba una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *