Portes d’Entrada

Portes d’entrada  La porta d’accés a la vivenda és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de l’entorn de la llar. Per aconseguir una porta segura confiem en els panys de 3 punts amb bombins amb claus de de punts que combinats amb les frontises de seguretat creen un tancament de difícil accés per a persones no desitjades. A aquests complements hi podem afegir una planxa d’acer per blindar la fulla de la porta. L’aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l’aïllament en porexpan d’alta densitat a l’interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d’espuma i els talla-aires en la part inferior. Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials que detallem a continuació en tres grups. Aquests materials determinaran l’estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta.

 

Portes d’entrada a Andorra.  La porta d’accés a la vivenda és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de l’entorn de la llar. Per aconseguir una porta segura confiem en els panys de 3 punts amb bombins amb claus de punts que combinats amb les frontises de seguretat creen un tancament de difícil accés per a persones no desitjades. A aquests complements hi podem afegir una planxa d’acer per blindar la fulla de la porta. L’aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l’aïllament en porexpan d’alta densitat a l’interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d’espuma i els talla-aires en la part inferior. Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials que detallem a continuació en tres grups. Aquests materials determinaran l’estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta.  Contacti:   portamatic@andorra.ad

Portes d’entrada a Andorra.  La porta d’accés a la vivenda és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de l’entorn de la llar. Per aconseguir una porta segura confiem en els panys de 3 punts amb bombins amb claus de punts que combinats amb les frontises de seguretat creen un tancament de difícil accés per a persones no desitjades. A aquests complements hi podem afegir una planxa d’acer per blindar la fulla de la porta. L’aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l’aïllament en porexpan d’alta densitat a l’interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d’espuma i els talla-aires en la part inferior. Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials que detallem a continuació en tres grups. Aquests materials determinaran l’estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta.  Contacti:   portamatic@andorra.ad

Escriba una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *